SEVEN SEAS Manga Releases 26/04/2016

Pandora in the Crimson Shell Ghost Urn [Kōkaku no Pandora – Ghost Urn] 4 by Masamune Shirow & Kōshi Rikudō ($ 12.99)

Haven’t You Heard…? I’m Sakamoto [Sakamoto Desu ga?] 3 by Sano Nami ($ 12.99)

D-Frag! 8 by Tomoya Haruno ($ 12.99)